نمایش نوار ابزار
برچسب: دولت اعتدال
وضعیت اصلاح طلبان واصولگرایان در انتخابات

وضعیت اصلاح طلبان واصولگرایان در انتخابات

از ميان دو جناح اصلي اصلاح‌طلب و اصولگرا هر انتخاباتي تاكنون يكي وزن بيشتري را در اختيار داشته با اين حال افرادي هم بين اين دو جناح هستند؛ افراد حقيقي و مستقلي كه در شهرها و حوزه‌هاي انتخابيه از وزن…