نمایش نوار ابزار
برچسب: دولتمردان
به فضای قبل از احمدی نژاد باز خواهیم گشت

به فضای قبل از احمدی نژاد باز خواهیم گشت

با توافق هسته ای بازگشت به فضای اجتماعی دوران پیش از احمدی‌نژاد محتمل است وبه نظر می آید بار سنگین تحریم‌ها از دوش ایران برداشته خواهد شد و من آینده بسیار روشنی برای ایران پیش‌بینی می‌کنم. مطمئنم که امروزحرف و…