نمایش نوار ابزار
برچسب: دوعا خلیل اسود
از کرامت انسان ها با هر عقیده و نژادی دفاع کنیم

از کرامت انسان ها با هر عقیده و نژادی دفاع کنیم

در هفتم آوریل 2007 دوعا خلیل اسود یک دختر ایزدی عاشق پسری مسلمان می شود و علی رغم اجبار خانواده بر ازدواج او با پسر عمویش تن به این رسم ضد انسانی نمی دهد و در نتیجه با خواستگار محبوب…