نمایش نوار ابزار
برچسب: دوره قاجاریه
وحدت اصلاح طلبان، محور انتخابات

وحدت اصلاح طلبان، محور انتخابات

اصلاح طلبــان بــراى پيــروزى در دهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى مى بايست وحدت، هماهنگى و انسجام را در ميان خودشان حفظ كنند و برنامه هايى مدون و شفاف در حوزه هاى سياسى، اجتماعــى و فرهنگى در راســتاى كســب حداكثر كرسى…