نمایش نوار ابزار
برچسب: دنیا
وای بر کسی که دین خود را به خاطر دنیای دیگران بفروشد

وای بر کسی که دین خود را به خاطر دنیای دیگران بفروشد

ویل لمن باع دینه لدنیا غیره وای بر کسی که دین خودرا به خاطر دنیای دیگران بفروشد اگر منصفانه و بدون پیش داوری به فرموده های پیامبر بزرگوار اسلام مراجعه کنیم می بینیم چه زیبا با کلمات قصار خودش تکلیف…