نمایش نوار ابزار
برچسب: دنیای کودکان
کودکان اوتیسم را دریابیم

کودکان اوتیسم را دریابیم

کودکان اوتیسم نماد خواستن اما قادر به بیان نکردن خواسته ها هستند.وچه ناگوار است چیزی را بخواهی ولی جرات بیانش را نداشته باشی ویا به سبب شرم وحیا از طلبیدن آن صرف نظر کنی .این وضعیت کسانی است که از…