نمایش نوار ابزار
برچسب: دشمن
از اختلاف و تفرقه ی ملتم بیزارم

از اختلاف و تفرقه ی ملتم بیزارم

تنفرم از تفرقه و اختلاف ملتم به معنای تائیید مونولوگ ویا پذیرش تک حزبی ومخالفت با تعد د احزاب و یا تکثر گرائی در جامعه نیست . در کوردستان گروه هائی مختلفی از لائیک ها و ملی گرایان و مذهبی…