نمایش نوار ابزار
برچسب: درخت شفا بخش
داستان حضرت عمر (رض) و درخت مهاباد

داستان حضرت عمر (رض) و درخت مهاباد

بدون شک یکی از وظایف پیامبران الهی زدودن گرد وغبار از چهره حقائق ونجات انسان ها از انحراف وقداست زدائی از موجودات جامد وبی روح وعبودیت غیر خداست تا با به کارگیری عقل در پرتو وحی از مرتبه ی خردمندی…