نمایش نوار ابزار
برچسب: دانشجو
دانشجویان و سیاست

دانشجویان و سیاست

تلقی غالب در مورد دانشجو و زندگی دانشجویی این است که فرد باید با فرمانپذیری یک سرباز خود را بی چون و چرا وقف کتب درسی و کلاس های درس کند. دانشجو همچنین باید مهارت های لازم برای روبرو شدن…