نمایش نوار ابزار
برچسب: خلیفه
شهادت عمر بن خطاب و آغاز سال هجری

شهادت عمر بن خطاب و آغاز سال هجری

هر چند در اسلام و سنت پیامبر صلي الله علیه وسلم چیزی به نام سالگرد و مرثیه خوانی نبوده است، اما یاد بزرگان و ذکر اعمال صالح آنان برای الگو قرار دادن و اقتدا به سیره ی آنان قطعا برای…