نمایش نوار ابزار
برچسب: خانم ها
چرا تاکنون در مناطق کردنشین زنان به مجلس راه نیافته اند؟

چرا تاکنون در مناطق کردنشین زنان به مجلس راه نیافته اند؟

هرچند پاسخ به این سؤال مثبت یا منفی نمی تواند مطلق باشد ، یعنی هم در زمان شاه در سنندج خانم فرق لقا بابان وبعد از انقلاب خانم ها اختر درخشنده واعظم ناصری پوردر کرماشان به مجلس راه پیدا کرده…