نمایش نوار ابزار
برچسب: حوزه فرهنگ
فرهنگ؛ نیازهای دیروز، الزامات امروز

فرهنگ؛ نیازهای دیروز، الزامات امروز

فرهنگ، حوزه‌ای است که رسالتش تولید ارزش‌ها و هنجارهای شکل‌دهنده جامعه است. امروزه در جهان نهادها و سازمان‌های فرهنگی همه رسانه‌های همگانی و فرهنگی را تحت‌سیطره خود درآورده‌اند و با جرأت می‌توان گفت امروزه فعالیت‌های فرهنگی چنان با جهان اقتصاد…