نمایش نوار ابزار
برچسب: حضرت عمر
قدس امانت عمر (رض) در انتظار صلاح الدین

قدس امانت عمر (رض) در انتظار صلاح الدین

زیبائی نام قدس بدون نام بردن دو تن از فاتحان وآزاد کنندگان آن یعنی عمر فاروق وصلاح الدین ایوبی متجلی نمی شود،نمی توان دم از آزادی قدس زد اما یادی از این دوشخصیت بزرگ تاریخی نکرد .وقتی که مسأله ای…


داستان حضرت عمر (رض) و درخت مهاباد

داستان حضرت عمر (رض) و درخت مهاباد

بدون شک یکی از وظایف پیامبران الهی زدودن گرد وغبار از چهره حقائق ونجات انسان ها از انحراف وقداست زدائی از موجودات جامد وبی روح وعبودیت غیر خداست تا با به کارگیری عقل در پرتو وحی از مرتبه ی خردمندی…