نمایش نوار ابزار
برچسب: حسن خمینی
حسن خمینی کاندیدای خبرگان شد

حسن خمینی کاندیدای خبرگان شد

حسن خمینی کاندیدای خبرگان شد آیا روزی هم خواهد آمد که آریان کاندیدا شود؟ تایید حجه الاسلام حسن خمینی ویا عدم تایید آن می تواند تجربه مهمی در سر راه شورای نگهبان باشد چه تایید ویا عدم تایید به هر…