نمایش نوار ابزار
برچسب: حزب اتحاد ملت ایران
تهدید وزارت کشور به بهانه حزب اتحاد ملت

تهدید وزارت کشور به بهانه حزب اتحاد ملت

مصاحبه اخیر و تامل برانگیز یک اصولگرا درباره حزب اتحاد ملت: اگر وزارت کشور به حزب اتحاد ملت رسمیت و پروانه فعالیت بدهد بزرگترین جنایت را در طول تاریخ انجام داده و خداوند از آنها نخواهد گذشت و مجازاتشان می‌کند.…


کیهان و حزب اتحاد ملت ایران

کیهان و حزب اتحاد ملت ایران

فلاسفه گفته اند :(الاشیاء تعرف باضدادها ) اگر هیچ دلیلی برای حقانیت ، مشروعیت، پایگاه مردمی ،مقبولیت ،نفوذ وتوانمندی حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران جز افاضات کیهان نبود برای اهمیت آن کفایت می کرد .این بهتان ها وتهمتهای کیهان…


سپاس و تشکر

سپاس و تشکر

با وجود اینکه اینجانب در کنگره ی حرب اتحاد ملت ایران حضور نداشتم ،اما همفکران و اعضای موجود در کنگره بر من منت نهاده و با رأی خودشان اینجانب را به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی انتخاب نمودند که…