نمایش نوار ابزار
برچسب: حاج توفیق زارعی
یاد دو بزرگمرد کامیاران مرحومان حاج توفیق زارعی و محمد سورسوری گرامی باد

یاد دو بزرگمرد کامیاران مرحومان حاج توفیق زارعی و محمد سورسوری گرامی باد

رنج وزحمت مانند کوره ای است که انسان را از ناخالصی ها ونازک نارنجی بودن تصفیه می کند ودر رفتن به سوی قله تکامل وتعالی اورا کمک می نماید. آن دو دوست مخلص همانگونه که در زندگی با هم بودند…