نمایش نوار ابزار
برچسب: جوامع اسلامی
داستان حضرت عمر (رض) و درخت مهاباد

داستان حضرت عمر (رض) و درخت مهاباد

بدون شک یکی از وظایف پیامبران الهی زدودن گرد وغبار از چهره حقائق ونجات انسان ها از انحراف وقداست زدائی از موجودات جامد وبی روح وعبودیت غیر خداست تا با به کارگیری عقل در پرتو وحی از مرتبه ی خردمندی…