نمایش نوار ابزار
برچسب: توافق هسته ای
به فضای قبل از احمدی نژاد باز خواهیم گشت

به فضای قبل از احمدی نژاد باز خواهیم گشت

با توافق هسته ای بازگشت به فضای اجتماعی دوران پیش از احمدی‌نژاد محتمل است وبه نظر می آید بار سنگین تحریم‌ها از دوش ایران برداشته خواهد شد و من آینده بسیار روشنی برای ایران پیش‌بینی می‌کنم. مطمئنم که امروزحرف و…


توافق در مذاکرات انقلاب چهارم

توافق در مذاکرات انقلاب چهارم

پس از انقلاب حوادثی در این کشور اتفاق افتاده که مسئولین آن هارا انقلاب نامیده وآن هارا شماره گزاری کرده اند .به نظر من موضوع مذاکرات که سال های سال است اذهان اقشار مختلف را به خود مشغول کرده وبه…