نمایش نوار ابزار
برچسب: تمرین دموکراسی
تمرین دموکراسی

تمرین دموکراسی

دراین چند سال اخیر آن قدر که واژه ها ی دموکراسی و حقوق بشر ومساوات وعدالت وآزادی تکرار شده که در طول تاریخ تکرار نشده اند. اهتمام به تکرار این واژه ها نشاندهنده اهمیت وضرورت آن ها در جوامع مختلف…