نمایش نوار ابزار
برچسب: تقسیم عراق
تقسیم عراق بهترین راه کار

تقسیم عراق بهترین راه کار

من خودم به عنوان یک ایرانی طرفدار تقسیم عراق به سه کشور هستم: 1- از نظر منافع ملی هم شده عراق مستقل همبشه به ضرر ایران بوده. 2- وجود دو کشور شیعه و کورد در همسایگی ما به ویژه کوردها…