نمایش نوار ابزار
برچسب: تفسیر المنیر
استاد بزرگوار دکتر شیخ وهبة الزحیلی در گذشت

استاد بزرگوار دکتر شیخ وهبة الزحیلی در گذشت

دکتر وهبة الزحیلی از علمای بزرگ وپرکار جهان اسلام در سن83 سالگی جهان فانی را بدرود گفت ،در گذشت این عالم اندیشمند مصیبتی بزرگ برای دانشگاه های اسلامی ونواندیشان دینی است ،واگر تنها در میان همه ی آثار ایشان تفسیر…