نمایش نوار ابزار
برچسب: تعصب
دوران شیعه و سنی به سر آمده

دوران شیعه و سنی به سر آمده

دوران شیعه وسنی به سر آمده: این روزها که منطقه ی خاورمیانه دچار یک جنگ تحمیلی و ناخواسته شده و بهترین آثار باستانی و میراث فرهنگی ملت ها در حال نابودی است ، وقتی که انسان با خود می اندیشد…