نمایش نوار ابزار
برچسب: ترک
فتیله را کش ندهید

فتیله را کش ندهید

البته من نه مدافع صدا وسیما هستم و نه توهین و تمسخر هیچ قومی را جایز می دانم ،اما زندگی انسان و مشکلات متعدد وجنگ اعصاب و فشارهای روانی ناشی از مشکلات زندگی ماشینی موجب شده که مردم به بهانه…