نمایش نوار ابزار
برچسب: ترور
ترور، تکفیر، استبداد

ترور، تکفیر، استبداد

مثلث شومی که امروز در حال برانداختن و انهدام آثار باستانی و میراث فرهنگی و بنیاد صلح و برادری و انساندوستی در خاورمیانه است . در میان مسلمانان سابقه ی ترور به شهادت فاروق اعظم توسط شخص پلیدی به نام…


عملیات استشهادی، عملیات انتحاری، عملیات خرانه

عملیات استشهادی، عملیات انتحاری، عملیات خرانه

عملیات استشهادی، عملیات انتحاری، عملیات خرانه این روزها دو واژه ی اولی زیاد به گوش می رسند ولی واژه ی سومی جدید است، شاید عده ای هم بترسند که اظهار نظر بکنند!!! در اینجا لازم است که در باره ی…