نمایش نوار ابزار
برچسب: تحصیل کردگان
نیاز بیشتر ما به وحدت

نیاز بیشتر ما به وحدت

تفرقه و اختلاف در طول تاریخ مانند سم کشنده ای پیکر تنومند ملت ها را متلاشی نموده است. و هیچ قوم و گروهی نیست که از آثار سلبی این پدیده ی زشت در امان مانده باشد. اما ملت های متمدن…