نمایش نوار ابزار
برچسب: بو ئالان کوردی
بو ئالان کوردی

بو ئالان کوردی

دکتر جلال جلالی زاده وامردی به مه زدی ، تو کانگای ده ردی ، له لیوی ده ریا به لاشه سه ردی ، روانیت بو دایکت به ره نگ زه ردی پرسیارت کرد هه و دایکه گیان !بو وات لی…