نمایش نوار ابزار
برچسب: بهرام ولد بیگی
گفتگو را به جای خشونت بنشانید

گفتگو را به جای خشونت بنشانید

درخواست جمعی از فعالان مدنی کرد ایرانی از رهبران کردستان عراق جمعی از چهره های شناخته شده ی فرهنگی ، مدنی ، سیاسی وحقوق بشری کردستان ایران با انتشار نامه یی سرگشاده از رهبران واحزاب سیاسی کردستان عراق درخواست کردند…