نمایش نوار ابزار
برچسب: براساس منابع اهل سنت
ویژه اهل سنت یا بر اساس منابع اهل سنت

ویژه اهل سنت یا بر اساس منابع اهل سنت

بر جلد کتاب هایی که ناشران اهل سنت چاپ می کنند و یا نویسندگان اهل سنت می نویسند و یا از نویسندگان اهل سنت ترجمه می شود عبارت ویژه اهل سنت یا بر اساس منابع اهل سنت حک می شود…