نمایش نوار ابزار
برچسب: بخشداری موچش
عزل بخشدار!

عزل بخشدار!

عزل جناب آقای دکتریحیا امینی ازبخشداری موچش موجب حرف وحدیث های زیادی شده است. گاهی انگشت اتهام موجب مسوولان و گاهی گلوله انتقاد به سوی نمایندگان پرتاب می شود. به نظر نگارنده چنین اقدامی از سوی هر کسی انجام شده…