نمایش نوار ابزار
برچسب: بحران اخلاقی در جامعه ما
بحران اخلاقی در جامعه ما

بحران اخلاقی در جامعه ما

من هر گز از بحران های اقتصادی ویا مشکلات دیگر در جامعه نگران نیستم .زیرا با بکارگیری روش های علمی ومدیریت صحیح هرمشکلی قابل حل است .دراین کشور کارشناسان ونخبگان زیادی وجود دارند که اگر از وجود وفکر آنان استفاده…