نمایش نوار ابزار
برچسب: بازرگان
مسئولیت بازرگان و وظیفه ما

مسئولیت بازرگان و وظیفه ما

قافله ی مجددان که از صدر اسلام حرکت و تا به امروز ادامه داشته مطمئنا در آینده هم ادامه خواهد داشت ،این کاروان که با سلسله جنبانانی از ائمه وبزرگان دین شروع شده در موقعیت های مختلف درمبارزه با انحرافات…