نمایش نوار ابزار
برچسب: اوتیسم
کودکان اوتیسم در ایران و احساس مسئولیت مسئولان کشور

کودکان اوتیسم در ایران و احساس مسئولیت مسئولان کشور

اگر امروز کسی برنامه نوبت شمای تلویزیون بی بی سکینه را دیده باشد که درد دل های خانواده های دارای فرزندان اوتیسم را پخش می کرد حق دارد به عنوان یک شهروند ایرانی از مسئولان کشور بپرسد راستی شما برای…


کودکان اوتیسم را دریابیم

کودکان اوتیسم را دریابیم

کودکان اوتیسم نماد خواستن اما قادر به بیان نکردن خواسته ها هستند.وچه ناگوار است چیزی را بخواهی ولی جرات بیانش را نداشته باشی ویا به سبب شرم وحیا از طلبیدن آن صرف نظر کنی .این وضعیت کسانی است که از…