نمایش نوار ابزار
برچسب: انرژی هسته ای
نقد واجب تهمت ممنوع

نقد واجب تهمت ممنوع

تیتر روزنامه همشهری برگرفته از سخنان مقام رهبری، نکته ی جالب و ودرخوری است که می تواند حرکت و جنبش در جامعه ایجاد کند که هم مثبت است و هم امیدوارکننده .زیرا نقد یک کار سازنده است که مشمول امر…