نمایش نوار ابزار
برچسب: افشای اسرار
آبروی اشخاص، عمر بن خطاب و اشاعه ی فحشا

آبروی اشخاص، عمر بن خطاب و اشاعه ی فحشا

در این روزها فضای مجازی را چنان بوی تعفن هتک شخصیت و اشاعه فحشا فراگرفته که انسان از انسانیت خودش شرم می نماید و اگر برخی از اندیشمندان بر طبل اخلاق مداری جامعه قبل از فقهی بودن آن می کوبند،…