نمایش نوار ابزار
برچسب: اصلاح طلبان کرد
وظیفه ی خطیر اصلاح طلبان کورد:

وظیفه ی خطیر اصلاح طلبان کورد:

در این دنیای پرآشوب که پلورالیسم برجنبه های مختلف حیات حاکم است وتعدد ادیان ،مذاهب ،نژادها و احزاب وتشکل ها بال خودرا بر سراسر کره ی زمین گشوده است ،حق هرکس وهر گروه است که به دین و وطن وعقیده…


اصلاح طلبان کورد و مسئولیت آنان در انتخابات مجلس دهم

اصلاح طلبان کورد و مسئولیت آنان در انتخابات مجلس دهم

طرح این بحث صرفا جهت اظهار نظر و ارائه ی رهنمود از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی و گشودن بابی جهت ورود به این مسأله در راستای تجمیع آرا و دیدگاه های صاحب نظران در زمینه های مختلف به خاطر…