نمایش نوار ابزار
برچسب: اسرار رژیم عربستان
اهل سنت ایران پاکترین و میهن پرست ترین مردمان روزگار

اهل سنت ایران پاکترین و میهن پرست ترین مردمان روزگار

پس از افشاگری سایت ویکی لیکس در باره ی اسرار رژیم عربستان و عدم هیچگونه سندی در ارتباط با اهل سنت ایران ثابت شد که بر خلاف همه ی اقلیت ها و احزاب مختلف که بدون وابستگی و یاحمایت کشور…