نمایش نوار ابزار
برچسب: استبداد
روحیه استبداد در وجود و ذهن شرقیان

روحیه استبداد در وجود و ذهن شرقیان

آیا طرح چنین پرسشی درست است ؟ آیا روحیه ی استبدادی مخصوص شرقیان است؟ انسان بماهو الانسان همان گونه که آلکسیس کاریل نوشته واقعا موجودی ناشناخته است یعنی نمی توان مستقیم وشفاف درباره انسان نظر داد .نمی توان سفید یا…


ترور، تکفیر، استبداد

ترور، تکفیر، استبداد

مثلث شومی که امروز در حال برانداختن و انهدام آثار باستانی و میراث فرهنگی و بنیاد صلح و برادری و انساندوستی در خاورمیانه است . در میان مسلمانان سابقه ی ترور به شهادت فاروق اعظم توسط شخص پلیدی به نام…