نمایش نوار ابزار
برچسب: ارزش کار
ارزش کار در اسلام

ارزش کار در اسلام

برخی از افراد از روی نا آگاهی و یا عناد چنان می پندارند که اسلام دین تنبلان ،مفت خوران، و سرباران است و توجهی به کارکردن و تاثیر کار در تحول زندگی و توسعه ندارد. در حالی که خداوند و…