نمایش نوار ابزار
برچسب: ارزش زن در زندگی
ارزش سه زن در زندگی

ارزش سه زن در زندگی

ارزش سه زن در زندگی نام گذاری یک روز در سال به نام زن به نشانه قدرشناسی از مقام زن و جایگاه او هر چند اقدام درخوری است اما کافی نیست. بسیاری از متفکران مسلمان هر چند چنین کاری را…