نمایش نوار ابزار
برچسب: ادبيات پوپوليستي
خطر دوباره ادبيات پوپوليستي

خطر دوباره ادبيات پوپوليستي

احمدي‌نژاد هم مانند ديگر سياسيون حق فعاليت سياسي دارد. هر گروهي با هر طرز فكر و انديشه‌اي در كشور حق فعاليت سياسي دارد اما بايد در جامعه شرايطي ايجاد شود تا افراد فرصت‌طلب و منفعت‌طلب نتوانند در منصب‌هاي گوناگون منافع…