نمایش نوار ابزار
برچسب: اجتهاد
مقاصد شریعت بهترین راه رسیدن به وحدت

مقاصد شریعت بهترین راه رسیدن به وحدت

اگر کسی که قرآن را مطالعه نماید وبه ترتیب آیات توجه نماید ودر آخر نتیجه گیری قرآن را که کمتر از سوی مفسران به آن پرداخته شده ملاحظه نماید ،به یک نکته اساسی پی می برد که نتیجه گیری از…


ظرفیت های فقهی اهل سنت برای اجتهاد

ظرفیت های فقهی اهل سنت برای اجتهاد

بدون شک دین اسلام آخرین برنامه ی الهی برای انسان ها ودربردارنده ی روش ها برای تنظیم زندگی در دنیا وآخرت است ،چنین ادعایی که اسلام کاملترین ادیان وجوابگوی همه ی نیازهای بشری است نمی تواند ادعابی بدون دلیل وبینه…


اجتهاد در اهل سنت؛ مسدود یا مفتوح؟

اجتهاد در اهل سنت؛ مسدود یا مفتوح؟

موضوع اجتهاد در میان اهل سنت از موضوعات مهمی است که سال ها در مجامع علمی و غیر علمی چه در میان اهل سنت و یا مخالفان محل بحث و مناقشه بوده است. مخالفان، اهل سنت را به جمود و…