نمایش نوار ابزار
برچسب: ابوحنیفه
سالگرد وفات امام ابوحنیفه تسلیت باد

سالگرد وفات امام ابوحنیفه تسلیت باد

سالگرد وفات امام ابوحنیفه تسلیت باد: این بهانه ای است برای یاد آن امام همام وفقیه خردگرا و گرنه هدف شیون وعزاداری نیست .اما تکریم بزرگان وظیفه ای است انسانی . او اصالتا ایرانی است و در سایه ی اسلام…