نمایش نوار ابزار
برچسب: ابوبکر
شیخین از دیدگاه امام جعفر صادق

شیخین از دیدگاه امام جعفر صادق

ابو بصیر گفته است زنی خدمت امام صادق آمد و در باره ابو بکر و عمر پرسید؟ فرمود: تولیهما؛ آن دو نفر را دوست داشته باش. زن گفت :پس در روز قیامت که من با پروردگارم روبه رو می شوم…


وفات امام جعفر صادق (رضی الله عنه ) تسلیت باد

وفات امام جعفر صادق (رضی الله عنه ) تسلیت باد

جعفر بن محمد الباقر بن علی بن زین العابدین بن الحسین السبط الهاشمی ابو عبدالله ملقب به صادق (چون در عمرش دروغی از وی شنیده نشده است )،از بزرگان تابعین واز فقهای بنام ، دین شناسی بزرگ ،حکیمی توانا،زاهدی وارسته…