نمایش نوار ابزار
برچسب: آقا مومن
عبدالمومن مردوخ (آقا مومن) آیة الله زاده ی کردستانی

عبدالمومن مردوخ (آقا مومن) آیة الله زاده ی کردستانی

تا اولین انتخابات شورای شهر سنندج برگزار نشد نمی دانستم که میزان محبوبیت وجایگاه مرحوم آیة الله مردوخ تا چه اندازه است ؟ فرزند ایشان یعنی عبد المومن نفر اول ومن نفر دوم شدم ،پس از مدتی امروز ایشان را…