نمایش نوار ابزار
برچسب: آسانگیری
مدارا ویژگی جامعه اسلامی

مدارا ویژگی جامعه اسلامی

واژه ی مدارا در فرهنگ اسلامی ایرانی ما به عنوان واژه ای پر کاربرد در محاورات ومتون دینی واخلاقی به کار رفته است .نگاهی به قرآن وسنت نبوی وکلام بزرگان دین وتأکید آنان بر تسامح وتساهل در مقابل دوستان ومروت…