نمایش نوار ابزار
برچسب: آثار باستانی
کردها و بی توجهی به آثار باستانی !

کردها و بی توجهی به آثار باستانی !

شاید یکی از علل بی توجهی و قدر نشناسی شخصیت ها و سرمایه های مادی و معنوی عدم فهم ارزش و یا اهمیت این گونه موارد باشد ،چه بسا در مناطق مختلف شاهد وجود سنگ نبشته ها و ظروف و…