نمایش نوار ابزار

۲۶ نفر با خون طلایی در بلژیک

116783_819۲۶ نفر با خون طلایی در بلژیک
۵۰۰۰۰۰ نفر باخون کثیف درسوریه !!!
آدم کشی و ترور از سوی هر گروه و هر دولتی محکوم است.چه به نام دین وچه به نام استبداد.زیرا جانی را که خدا بخشیده و آفریده تنها باید خودش بگیرد و یا به دستور خودش باشد.
اما آنچه که مایه تاسف است امروز جان انسان ها چنان بی ارزش شده که با هر بهانه ای حیات را از انسان ها سلب می نمایند. چه کسی مسوول است؟ انتحاری ها، ابرقدرت ها و مستبدان.
اما اگر بی طرفانه قضیه را بنگریم. می بینیم که جنایت های اسرائیل در فلسطین اشغالی، چین در ترکستان شرقی، روسیه در افغانستان و چچن، ترکیه در شمال کردستان، صدام در حلبچه و عربستان در یمن و سوریه با کشتن ۵۰۰۰۰۰ نفر فراموش می شود و کسی نمی پرسد که شما با چه حقی جنایت می کنید؟ تجاوز تجاوز می کنید؟ مردم می کشید،؟ تروریست می پرورید؟ هزاران نفر کشته می شود ککی شما را نمی گزد اما اگر چند نفر از شهروندان شما کشته می شود دنیا را به هم می ریزید. جان انسان ارزشمند است چه در اروپا یا در کردستان یا در میانمار.

دیدگاه ها