نمایش نوار ابزار

شکست پروژه تمامیت خواهان

تمامیت خواهان و لمپن ها که همیشه مترصد فرصتی برای خودنمایی واشباع غریزه قدرت طلبی و منفعت طلبی خود هستند، در انتخاب شهردار سنندج زمین و زمان را به هم بافتند تا در بین اعضای شورا اختلاف بیندازند، جنگ حیدری نعمتی راه اندازند وبنای تفرقه را از نو بسازند، اما تصمیم عاقلانه ومدبرانه کاخ عنکبوتی و پوشالی توهمات وتخریبات را تخریب ومنهدم نمود و نشان داد که تعهد به مردم ورای حاشیه نشینان ومردمان مستضعف بار تعهد و مسؤولیت را سنگین وهمت واراده تغییر و تحول را قاطع تر می نماید .

شورای شهر سنندج در دو موضعگیری اعتقاد خود به دموکراسی را نشان داد، به ویژه در انتخاب شهردار که با گذشت وایثار دیگر کاندیداها، زمینه را برای تصمیم گیری اعضای شورا فراهم کردند، نشان دهنده بلوغ سیاسی منتخبان و احترام به رای و خرد جمعی و لزوم وحدت وهمدلی در راستای خدمت به شهروندانی است که علی رغم تمام شیطنت ها و القائات وتلقینات با ابزار رای و حضور مدنی مطالبات خودرا به گوش مسئولین می رسانند.

هرچند با توجه به ندانم کاری های گذشته و تحمیل افراد و بدهکارهای فراوان شهرداری، مسئولیت شهردار بسیار سنگین است و باید آرزوی عاقبت به خیری برای ایشان نمود، اما همه اقدامات تدریجی ومتدبرانه شورا علی رغم کارشکنی ها وعدم همراهی برخی از مسئولان سنجیده وهوشمندانه بود بار دیگر نشان داد حنای لمپنیسم و وتمامیت خواهی در کردستان رنگش را از دست داده و بازار عقلانیت وخردگرایی رواج یافته ودیگر نمی توان با هیاهو وشب نامه نویسی و دروغ بافی از تصمیم های بخردانه وزیرکانه جلو گیری نمود،
باید به رای مردم احترام گذاشت، وآنان را درتصمیمشان آزاد گذاشت و در مقابل انتخابشان سر تسلیم فرود آورد.

مهندس حشمت الله صیدی فردی ارزشی و مجرب است که سال ها در زمینه های عمرانی و سازندگی تلاش نموده و آزمایش خود را پس داده‌ است، وبه نظر می رسد که شورای شهر با وحدت رویه نشان داد می تواند در تداوم مسیر با وحدت وهمدلی مشکلات ومعضلات فراوان اجتماعی وعمرانی مرکز استان را حل نماید و فارغ از هیاهوها و منفعت طلبی فرصت طلبان برنامه های مثبت و سازنده را تقدیم مجموعه شهرداری نموده و نام نیکی را ثبت نمایند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها