نمایش نوار ابزار

بیت المقدس امانت عمر (رض) در انتظار صلاح الدین (رح)

هرچند ملت های مظلوم زیادی در دنیا بویژه در خاورمیانه هستند ،اما فلسطینی ها گرفتار درندگانی شده اند که هیچ ارزشی برای  انسانیت،عقیده ودیگر ان قائل نیستند، زیرا آنان تاکنون ازهیچ فسادی در زمین خودداری نکرده اند،ازهیچ جنایتی ابا ننموده اند واز هیچ خشونتی قصورنورزیده اند، اینان چرا به سرنوشت قوم خود درزمان فرعون نمی اندیشند که چگونه دچارآوارگی ،سر گردانی ،ذلت ومسکنت گشته بودند واز گذشته خود عبرت نمی گیرند.
هیچ کس نمی تواند تقصیر وکوتاهی فلسطینیان را نادیده بگیرد.اما تاکنون دو شخصیت ،این شهر وسرزمین مقدس را آزاد نموده اند،عمربن خطاب (رضی الله عنه) وصلاح الدین ایوبی (رحمه الله )،اما آیا در زمان ما شخصیتی یافت می شود که ویژگی این دو تن را داشته باشد ؟ به نظر نگارنده اگر یافت می شد ،فلسطینیان دچار چنین سرنوشتی نمی شدند.
،امروز از سرزمینی که فاروق اعظم به قصد رهایی قدس حرکت کرد،فرمان سرکوب فلسطینیان صادر ومحاصره کنندگان آنان تشویق وجایزه می گیرند.واقعا نه از باب همکیشی بلکه از باب همنوعی ،هیچ انسان منصفی نمی تواند این کشتارها وجنایت ها و تعدی هارا  نادیده بگیرد ودیده بر آن ها ببندد، مگر فلسطینی ها چه گناهی کرده اند که باید در خانه ومیهن خود  جانشان ستانده شود، آبرو  وشرفشان بر بادرود وآ ه ونفرینشان به آسمان رسد،اما هیچ گوش شنوایی نباشدوهیچ غیرتی نجنبد وهیچ وجدانی به تلاطم نیفتد وهیچ دیده ای اشکبار نشود.
آری اگر مسلمانان می خواهند که قدس رستگار شود چاره ای جز توجه به کر دها نیست .وتاکردها آزاد نشوند امکان پرورش صلاح الدینی برای رهایی قدس نمی باشد.

دیدگاه ها