یادی از روان شاد کاک جمال الفت | جلال جلالی‌زاده
نمایش نوار ابزار

یادی از روان شاد کاک جمال الفت

8963768در آغاز تبلیغات مجلس ششم در کامیاران هنگامی که به منزل یکی از خویشاوندان سببی رفتم و از افراد و خانواده های صاحب نفوذ ومعتمد مردم پرسیدم درپاسخ گفتند: خانواده الفت وپسرانش انسان های خوشنام وذینفوذی هستند اگر شما با آنان آشنا شوید خیلی موثر است. من هم به اتفاق همراهانم عازم آنجا شدم وچند تن از دوستان اصلاح طلب هم در آنجا حضور پیدا کردند که با حضور مرحوم کاک جمال ،کاک راغب ،کاک کمال وسایر دوستان هسته مرکزی ستاد تبلیغات درکامیاران بنا نهاده شد.
ازآن زمان کاک جمال با اخلاص کامل وبدون هیچگونه چشمداشتی هم در جمع آوری آرا وپیروزی ما وهم بعدا به عنوان مسوول دفتر در کامیاران عهده دار زحمت های ما شد.واین دوستی ما همچنان تا پایان عمرشان ادامه یافت. اما خزان مرگ در فصل بهار وبهار جوانی ایشان گل عمرش را پر پر گرد واز تنومند شدن درخت زندگیش که بتواند افراد بیشتری را در زیر سایه خود قرار دهد جلوگیری کرد.
شاید خداوند خودش اراده نموده که قلب صاف وپاک کاک جمال کمتر با زنگارهای دنیای دون آلوده شود و مانند گل باشد که کمتر عمر می کند ودر بهار جوانی پرپر می شود و نه مانند خار که سالیان سال زندگی می کند . اما کسی از بودن آن شاد نیست.
آری درتاریخ ۱۳۹۲ /۱/۲۴ مرحوم کاک جمال دریک حادثه ای ناگوار جانش را از دست داد واز این دنیای فانی رحلت نمود.
یادش گرامی وروانش شاد باد

مطالب مشابه
دیدگاه ها